GEODEZJA

W zakresie usług geodezyjnych zapewniamy:

- mapy do celów projektowych

- wytyczenia przyłączy, sieci i budynków

- inwentaryzacje powykonawcze przyłączy oraz budynków

- wznowienia granic

- ustalenia granic

- podziały nieruchomości

- pomiary kontrolne

 

Zobacz także usługi - PROJEKTOWANIE ZIELENI